Osiągnięcia

Zdecydowana większość naszych uczniów zdających egzaminy od roku 1993 na wydziały architektury, dzisiaj jest szczęśliwymi studentami!  Poniżej przedstawiamy informacje o liczbie uczniów, którzy po naszym kursie zdali pomyślnie egzaminy na architekturę. Dane dotyczą tylko wyników egzaminów wstępnych, w naszych statystykach nie uwzględniliśmy matur, ponieważ na ten element nie mamy wpływu.Politechnika Warszawska, wydz. Architektury (stacjonarne)  60% zdających znalazło się wśród 80 osób z najlepszym wynikami (przyjęto 90 osób). W 2008 jedna z naszych uczennic uzyskała najwyższa ocenę z rysunku - 175 pkt. w Warszawie , w Białymstoku tradycją jest odbietanie indeksów z rąk Jego Magnificencji Rektora Politechniki Białostockiej przez naszych uczniów , zajmują najwyższe miejsca w Gdańsku i Pznaniu jak również w Łodzi, Lublinie, Krakowie i Kielcach.    Politechnika Białostocka (Architektura i Urbanistyka, Architektura Wnętrz) 100% zdających dostało się na studia dzienne!    Politechnika Gdańska (Architektura i Urbanistyka) 100% zdających dostało się na studia dzienne!